Ανάλυση Φωτογραφίας

Ανάλυση Φωτογραφίας

Ανάλυση φωτογραφίας

Η ανάλυσης της φωτογραφίας αναφέρεται στη μελέτη των δεδομένων και αντικειμένων που έχουν φωτογραφηθεί. Οι ειδικοί της Forensic Associates είναι σε θέση να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες με τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους, που χρησιμοποιούνται σήμερα σ΄ όλες τις προηγμένες εγκληματολογικές υπηρεσίες ή εταιρίες της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης και της διερεύνησης αν μια ψηφιακή φωτογραφία έχει υποστεί μοντάζ ή όχι.

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Τεχνικές βελτίωσης φωτογραφίας

Η βελτίωση της φωτογραφίας αφορά στην αύξηση της ποιότητάς της κύρια για συγκριτικούς σκοπούς. Ποιοτικές εικόνες από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης μπορούν να συγκριθούν με άλλες, γνωστής προέλευσης, εικόνες ατόμων, οχημάτων για εγκληματολογικούς σκοπούς.

Σύγκριση Φωτογραφιών

Η Forensic Associates προβαίνει στη σύγκριση ατόμων, οχημάτων ή άλλων αντικειμένων, επί φωτογραφιών, για δικαστική χρήση.

Έλεγχος γνησιότητας (Μοντάζ)

Η Forensic Associates δύναται να αναλύσει μια φωτογραφία ώστε να ελέγξει την γνησιότητα της και να διαπιστώσει εάν έχει αλλοιωθεί ακούσια ή εκούσια.

Φωτογραμμετρία

Η Forensic Associates χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους αλλά και τις καταλληλότερες τεχνικές, δύναται να διαπιστώσει τις διαστάσεις χώρων, αντικειμένων και το ύψος φυσικών προσώπων ακόμη δε και να προβεί σε σχετικές συγκριτικές αντιπαραβολές των εικονιζόμενων χώρων ή αντικειμένων, είτε από φωτογραφία είτε από βίντεο, για τη διαπίστωση τυχόν συσχετισμού τους.