Ανάλυση Βίντεο

Ανάλυση Βίντεο

Ανάλυση Βίντεο

Η ανάλυση του βίντεο αφορά στο χρονικό προσδιορισμό συμβάντων, που δεν περιέχονται σε μία απλή φωτογραφία. Βάσει της ανάλυσης βίντεο είναι δυνατός ο προσδιορισμός συσχετιζόμενων ενεργειών που αφορούν στην ταυτοποίηση ατόμων, συμπεριφορών ατόμων και τυχόν άλλων εγκληματικών στοιχείων ή δεδομένων. Η επιτυχία της ανάλυσης βίντεο εξαρτάται από την ποιότητά του. Πριν την επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού απαιτείται συνήθως σχετική βελτίωσή του. Η Forensic Associates με βάση την εμπειρία των στελεχών της και την άρτια εκπαίδευσή τους μπορεί να συνδράμει και να συντάξει αξιόπιστες μελέτες, γνωμοδοτήσεις ή εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης σε πειστήρια βίντεο, με την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για πλήθος σχετικών περιπτώσεων, όπως η εμφάνιση λεπτομερειών που δεν αποτυπώνονται  αρχικά, η ταυτοποίηση προσώπων, χώρων ή αντικειμένων και η βελτίωση της ποιότητας της βιντεοσκόπησης.

 

Αυθεντικότητα

Η αυθεντικότητα της βιντεοσκόπησης απαντά στο ερώτημα αν η συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση είναι συνεχής και αναλλοίωτη, σύμφωνη με την παρουσιαζόμενη διαδικασία βιντεοσκόπησης και εγγραφής. Συνήθως η απάντηση συναρτάται με διάφορα ανακριτικά δεδομένα ή στοιχεία (σενάρια), που παραθέτουν οι αντίδικες πλευρές.

Τεχνικές Βελτίωσης Εικόνας

Με τη χρήση τεχνικών βελτίωσης εικόνας αυξάνεται η καθαρότητα και η ευκρίνεια των στιγμιότυπων του βιντεοληπτικού υλικού. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας παραδίδονται σε εκτυπωμένες φωτογραφίες ή σχετικά ψηφιακά αρχεία, για περαιτέρω αξιοποίηση στη νομική διαδικασία.

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας

Το σήμα του ήχου και του βίντεο μπορούν να συνενωθούν για να παράγουν μία ενιαία βιντεοσκόπηση. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα και να απομονωθεί η εικόνα από τον ήχο.

Εξαγωγή δεδομένων και επεξεργασία από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV)

Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) χρησιμοποιούν βιντεοκάμερες για να μεταδώσουν τη, με ή χωρίς ήχο, βιντεοσκόπηση προς διάφορα monitors. Τέτοια συστήματα έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή σε ευαίσθητους χώρους, όπως τράπεζες, καζίνο, αεροδρόμια, μουσεία, στρατιωτικές, αστυνομικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καταστήματα με είδη μεγάλης αξίας κλπ. Επίσης τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση προσωπικού σε χώρους εργασίας. Τα ‘CCTV’ καταγράφουν τα δεδομένα τους, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, κύρια σε ψηφιακούς καταγραφείς βίντεο (DVRs). Η ποιότητα της καταγραφής σχετίζεται με την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, τις ρυθμίσεις του, την ποιότητα των καταγραφικών συσκευών, το φωτισμό και άλλους σημαντικούς παράγοντες. 

Σήμερα, με την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας και του internet, χρησιμοποιούνται web κάμερες, υψηλής ανάλυσης, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο μέσω δ/νσεων IP, με ιδιαίτερα ευαίσθητους φωτοανιχνευτές, που παρακολουθούν όχι μόνο ιδιωτικούς χώρους αλλά ενδεχομένως και δημόσιους χώρους.

Η Forensic Associates προβαίνει στην εξέταση τέτοιων πειστηρίων για δικαστικές υποθέσεις. Η ανάκτηση βίντεο από CCTV, η διαμόρφωσή τους σε αξιοποιήσιμη μορφή και η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων επί κρίσιμων για την υπόθεση θεμάτων, είναι οι βασικές εργασίες που προσφέρει η Forensic Associates. Οι ειδικοί της εταιρίας μας, άρτια εκπαιδευμένοι, είναι κατάλληλοι να χειριστούν κάθε τέτοια υπόθεση.

Ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή πρέπει να ληφθεί στην προστασία των εν λόγω συσκευών και των πειστηρίων, ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτο το πρωτότυπο υλικό. Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί απευθείας το πρωτότυπο προς εργαστηριακή επεξεργασία αλλά να δημιουργηθεί πιστό αντίγραφό του, στο οποίο διενεργούνται, εν πολλοίς, όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις. Η Forensic Associates παρέχει τεχνογνωσία και εξασφαλίζει την ακεραιότητα και το αναλλοίωτο της βιντεοσκόπησης.