Εγκληματολογική Εξέταση ψηφιακών πειστηρίων

Εγκληματολογική Εξέταση ψηφιακών πειστηρίων

Εγκληματολογική εξέταση ψηφιακών πειστηρίων

Αναντίρρητα, η ψηφιακή πληροφορία υπάρχει σχεδόν σε κάθε δικαστική υπόθεση. Εξ' αυτού του λόγου, επιβάλλεται η εξέταση των ψηφιακών συσκευών προκειμένου να συμβάλλουν στην αποδεικτική διαδικασία είτε σε ποινικό είτε σε αστικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται όταν ελέγχεται η τυχόν χρήση ψηφιακών συσκευών (όπως Η/Υ, αυτοτελών σκληρών δίσκων ή άλλων αποθηκευτικών μέσων ή δεδομένων εσωτερικού δικτύου ή του διαδικτύου), στο πλαίσιο διερεύνησης ενός ισχυρισμού, μίας κατηγορίας ή ακόμη και ενός εγκλήματος.
Η εγκληματολογική εξέταση ψηφιακών πειστηρίων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο ειδικό εξεταστή (με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Πραγματογνώμονα ή του Τεχνικού Συμβούλου) και αφορά στη διαδικασία ανάκτησης ψηφιακής πληροφορίας (που μπορεί να σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια), την ανάλυση των δεδομένων της και την καταγραφή των σχετικών ευρημάτων σε πλήρως αιτιολογημένη έκθεση, κύρια για δικαστική χρήση.
Οι ειδικοί της Forensic Associates διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις, είναι απολύτως ενημερωμένοι για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο αδιαλείπτως και είναι σε θέση να συνδράμουν σε υποθέσεις εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων, μέσα από την ταυτοποίηση της ψηφιακής 'πληροφορίας' και την εγκληματολογική της ανάλυση για κάθε νόμιμη χρήση.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Συλλογή - απορρόφηση ψηφιακών πειστηρίων

Τα ψηφιακά πειστήρια μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές.

•Η/Υ,
•κινητά τηλέφωνα (& smart phones),
•ψηφιακές κάμερες και βιντεοκάμερες,
•σκληρούς δίσκους, CD, μνήμες USB κλπ.

Υπάρχουν όμως και άλλες, λιγότερο φανερές, πηγές ψηφιακών πειστηρίων, όπως οι ετικέτες RFID, ιστοσελίδες, GPS, μνήμες οχημάτων κλπ. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να καταβάλλεται κατά τη συλλογή των συγκεκριμένων πειστηρίων, καθώς αυτά είναι άκρως ευαίσθητα και εύκολα επιδέχονται αλλοίωση. Η Forensic Associates διαχειρίζεται με επιμέλεια τα ψηφιακά πειστήρια και οι γνώσεις και τεχνικές που χρησιμοποιούνται αποτελούν εχέγγυο για την αξιοποίηση τους αλλά και για τον έλεγχο τυχόν αλλοιώσεων επ' αυτών.

Eπαναφορά διαγεγραμμένων ψηφιακών πειστηρίων

Η Forensic Associates μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά  διαγεγραμμένων ψηφιακών δεδομένων, ακόμη και αν η ψηφιακή πληροφορία έχει σκοπίμως αλλοιωθεί ή διαγραφεί.

Ασφαλής διαγραφή ψηφιακών δεδομένων

Η Forensic Associates μπορεί υπεύθυνα να αναλάβει την εργασία μόνιμης και ολοκληρωτικής διαγραφής ευαίσθητων ψηφιακών πληροφοριών, χωρίς βεβαίως τη δυνατότητα της εκ των υστέρων επαναφοράς τους, παρέχοντας αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ‘ασφαλούς διαγραφής’ (Safe Data Disposal Certificate) για κάθε χρήση.
Σε πολλές περιπτώσεις (όπως αλλαγή στελεχών σε οργανισμούς, χρήση των επαγγελματικών Η/Υ για προσωπικούς λόγους κλπ.) απαιτείται η ασφαλής διαγραφή ψηφιακών δεδομένων ιδιαίτερα όταν επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι σκληροί δίσκοι ή όταν καταστρέφονται ή αποσύρονται Η/Υ ή άλλα μέσα ψηφιακής αποθήκευσης. Με αυτή τη διαδικασία μπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι τα ψηφιακά δεδομένα του δεν θα χρησιμοποιηθούν κακόβουλα από άλλους.

 

Κατάθεση πραγματογνωμόνων ή τεχνικών συμβούλων

Οι ειδικοί της Forensic Associates, αντιλαμβανόμενοι την ιδιαίτερη ‘αξία’ της κάθε ψηφιακής πληροφορίας στη διερεύνηση μιας δικαστικής υπόθεσης, είναι σε θέση να συνδράμουν στην προετοιμασία και παρουσίαση των ψηφιακών ευρημάτων στη δικαστική διαδικασία. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Forensic Associates δύναται να παρουσιάσει, γραπτά ή προφορικά, με απλό και κατανοητό τρόπο, εγκληματολογικού ενδιαφέροντος θέματα ψηφιακών πειστηρίων, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ανακριτική ή δικαστική αξία του κάθε ψηφιακού ευρήματος.

Άμεση απόκριση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Forensic Associates μπορεί να παρέχει άμεση τεχνική συνδρομή, επί θεμάτων αρμοδιότητάς της, για δικαστική χρήση.